En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), i del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, PRADES AVENTURA, d’ara endavant «l’empresa», estableix la següent Declaració d’Accessibilitat per al lloc web pradesaventura.cat.

Compromís amb l’accessibilitat:

L’empresa es compromet a garantir l’accessibilitat del vostre lloc web i s’esforça a millorar contínuament l’experiència de tots els usuaris, incloent-hi aquells amb discapacitats, d’acord amb els principis d’igualtat, la no-discriminació i el respecte als drets fonamentals.

Mesures per millorar l’accessibilitat:

L’empresa ha pres les mesures següents per millorar l’accessibilitat del lloc web pradesaventura.cat:

  1. Compliment dels estàndards: S’han aplicat les pautes d’accessibilitat i estàndards reconeguts internacionalment, com les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 al nivell AA, per garantir una experiència accessible i usable.

  2. Disseny adaptatiu: S’ha fet servir un disseny adaptable i responsiu que s’ajusta a diferents dispositius i mides de pantalla, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la navegació per a tots els usuaris.

  3. Alternatives textuals: S’ha proporcionat text alternatiu per a les imatges i altres elements no textuals, permetent que els usuaris amb discapacitat visual o aquells que utilitzen tecnologies d’assistència puguin accedir a la informació de manera equivalent.

  4. Contingut estructurat i organitzat: S’ha fet servir una estructura clara i jerarquitzada en la presentació del contingut, facilitant la comprensió i la navegació per a usuaris amb discapacitats cognitives o d’atenció.

  5. Contrast i llegibilitat: S’ha tingut en compte la llegibilitat del contingut, incloent-hi el contrast de color entre el text i el fons, per assegurar que la informació sigui accessible per a persones amb discapacitat visual o dificultats de lectura.

  6. Navegació i teclat: S’ha optimitzat la navegació mitjançant el teclat, assegurant que els usuaris que no poden fer servir un ratolí puguin accedir a totes les àrees interactives del lloc web.

  7. Enllaços descriptius: Els enllaços han estat etiquetats de manera descriptiva, de manera que els usuaris que utilitzen tecnologies d’assistència puguin comprendre la destinació de l’enllaç sense necessitat d’informació addicional.

  8. Formularis accessibles: S’ha prestat una atenció especial a l’accessibilitat dels formularis en línia, assegurant que siguin utilitzables i comprensibles per persones amb discapacitats.

  9. Proves d’accessibilitat: S’han realitzat proves d’accessibilitat regulars utilitzant diferents eines i tecnologies d’assistència, així com revisions manuals, per tal d’identificar i corregir possibles barreres d’accessibilitat.

 

CONTACTE

Lempresa està compromesa amb la millora contínua de laccessibilitat del seu lloc web. Si trobeu alguna barrera o teniu dificultats per accedir a algun contingut, us convidem a que ens ho comuniqueu al següent e-mail pradesaventura@gmail.com